Monthly Archives: September 2015

0

Operation Excellence Conference 2015: cost down & standard operation

HCM, ngày 8 tháng 9 năm 2015 – Viện Phát triển Quản trị và Công nghệ mới đã tổ chức hội nghị Vận hành xuất sắc 2015. Khác với các hội nghị thường chỉ dành cho các CEO, hội nghị Vận hành … Read more