Operational Excellence in Vietnam

0

IMT visited Nikkei Business Publications in Tokyo

On 30 October, 2016, Mr. Pham Ngoc Tuan – IMT President visited Mr. Naoki Hasegawa – Representatives of Nikkei BP Japan. In light of the collaboration activities, IMT and AVAS co-organized the international conference of Nikkei – Asia Monozukuri Conference and Asia … Read more


0

IMT visited HIDA in Tokyo, Japan

On 26 Oct, 2016, IMT is honored to visit HIDA Japan (The Overseas Human Recources & Industry Development Association) at their headquarter in Tokyo, Japan. Mr. Pham Ngoc Tuan – IMT President expressed appreciation to Mr. Shinya Kuwayama – HIDA … Read more


0

IMT visited JQA in Tokyo, Japan

On 29/10/2016, IMT has got the pleasure to visit Japan Quality Assurance Organization (JQA) headquarter in Tokyo. Mr. Pham Ngoc Tuan – IMT President met and discussed with Mr. Hirata Toshinori – JQA Board Director, Mr. Hoshika Hiroyuki – Deputy Director and the … Read more


0

IMT reported on MFCA case study in Vietnam – Asia Pacific Economic Cooperation

Workshop on MFCA as a Key Environmental Performance Tool through Energy and Material Efficiencies   Kuala Lumpur, 26-29/07/2016 – Hội nghị “MFCA – một công cụ đóng góp vào hiệu quả sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường” … Read more


0

Download presentation materials at Operational Excellence Conference 2015

Quý vị có nhu cầu tải tài liệu nội dung trình bày của các diễn giả tại hội nghị Vận hành xuất sắc 2015 xin download dưới đây. Viện IMT giới thiệu các nội dung trình bày đã được sự chấp thuận … Read more


0

Operation Excellence Conference 2015: cost down & standard operation

HCM, ngày 8 tháng 9 năm 2015 – Viện Phát triển Quản trị và Công nghệ mới đã tổ chức hội nghị Vận hành xuất sắc 2015. Khác với các hội nghị thường chỉ dành cho các CEO, hội nghị Vận hành … Read more